Privacyverklaring 2enAbel


Allereerst 2enAbel doet niets geks met je gegevens en zal ze al helemaal niet verkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de AVG.


Privacy Algemeen
2enAbel verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken. Hooray!

Verzamelde informatie
2enAbel gebruikt vooralsnog Blogspot om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Neem je met ons contact op zullen we de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Vraag je een offerte aan of wordt je klant van 2enAbel dan worden je naam en contactgegevens opgeslagen en bij zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden.

Doel
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

Bewaartermijn gegevens
2enAbel bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart 2enAbel de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft 2enAbel beveiligingsmaatregelen getroffen zoals wachtwoorden op apparaten, virusscanner etc.

Inzagerecht
Je heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Mocht je mail-contact met ons op: bericht2enAbel@hotmail.com

Reacties

Populaire posts van deze blog

2enAbel sponsort PEC Zwolle

Onze klanten

Meer mogelijk maken